Persoonlijke en goede huisartsenzorg naar moderne maatstaven ZORGVERLENING

Onze zorgverlening

Ons team van de assistentes, de dokters en de praktijkondersteuners verleent gezamenlijk de zorg in de praktijk. Er is een vrouwelijke en een mannelijke huisarts. Onze praktijkondersteuners (POH) zijn opgeleid om zelfstandig spreekuur te houden voor mensen met diabetes mellitus, hypertensie, astma, COPD en stoppen met roken. De assistentes in onze praktijk helpen u met veel zaken. U kunt bij hen terecht voor onder andere afspraken, telefonisch advies, verwijsbrieven, machtigingen en urinecontroles, ook verrichten zij op afspraak diverse metingen en handelingen tijdens het assistentespreekuur. Alle medewerkers hebben beroepsgeheim en werken in overleg met de huisarts.

Hieronder vindt u informatie over de verschillende behandelingen, onderzoeken en verrichtingen die wij uitvoeren.


Inschrijven Huisarts

De praktijk is open voor nieuwe patiënten. Inschrijven kan online en u kunt ook bellen of langskomen.

INSCHRIJVEN

Longfunctieonderzoek

Longfunctieonderzoek

Uw longfunctie wordt op de praktijk bepaald met een speciaal apparaat: een spirometer. Met een longfunctietest meten we hoeveel lucht u maximaal kunt uitademen na rustig diep inademen en hoeveel lucht u in 1 seconde kunt uitblazen.  Dit zegt iets over de inhoud van uw longen en de vernauwing van uw luchtwegen. Aan uw longfunctie is te zien of u COPD heeft, hoe erg de longafwijking is en welke medicijnen bij u waarschijnlijk werken.

Krijgt u voor de eerste keer een longfunctietest? Dan is het belangrijk dat u in de 4 uur voor het onderzoek geen medicijnen gebruikt die de luchtwegen verwijden.

Uitstrijkjes

Uitstijkjes

U kunt op de praktijk een uitstrijkje laten maken. Iedere vrouw van 30 tot en met 60 jaar krijgt iedere vijf jaar een uitnodiging voor het maken van een uitstrijkje. Een uitstrijkje kan baarmoederhalskanker vroegtijdig opsporen. Drie tot vijf weken nadat het uitstrijkje is gemaakt, krijgt u thuis een brief met de uitslag van het onderzoek. Meestal is het uitstrijkje in orde en zijn de baarmoederhalscellen normaal. Het uitstrijkje hoeft dan pas na vijf jaar te worden herhaald. Als er afwijkingen zijn gevonden, dan wordt u eerst door de huisarts gebeld.

Spiraaltje plaatsen

Spiraaltje plaatsen

Een spiraaltje is een heel betrouwbaar anticonceptiemiddel.  Verder bent u na het verwijderen van een spiraaltje snel weer vruchtbaar. Een spiraaltje is voor bijna iedere vrouw geschikt, ook als u nog geen kinderen heeft gehad. De huisarts kan het spiraaltje voor u plaatsen.

Kleine chirurgische ingrepen

Kleine chirurgische ingrepen

De huisarts voert zelf kleine chirurische ingrepen uit zoals:

  • het hechten en knopen van (kleine) wonden
  • het verwijderen van moedervlekken
  • het verwijderen van wratjes
  • het verwijderen van vetbulten
  • het verwijderen van talgkliercysten
  • het (gedeeltelijk) verwijderen van een ingegroeide teennagel

 

Deze verrichtingen gaan niet van uw eigen risico af.

Wratten aanstippen

Wratten aanstippen

De huisarts gebruikt vloeibare stikstof om wratten en andere goedaardige huidaandoeningen te behandelen. Er wordt een watje met vloeibare stikstof tegen de huidafwijking aangeduwd waardoor het weefsel bevriest. Door de bevriezing sterft het afwijkende weefsel af en wordt vervangen door nieuwe gezonde huid. De bevriezing kan enigszins pijnlijk zijn en er treedt blaarvorming op onder de huidafwijking. Het aantal behandelsessies verschilt per patiënt.

Rijbewijskeuringen

Rijbewijskeuringen

Wanneer uw 75 jaar of ouder bent, bent u verplicht zich elke vijf jaar medisch te laten keuren voor het rijbewijs. De huisarts voert deze keuring bij u uit.

U moet voor de keuring bij het gemeentehuis een Eigen Verklaring halen. Deze Eigen Verklaring is ook verkrijgbaar via de website van het CBR

Verder moet naar de keuring een beetje urine en een lijstje met gebruikte medicijnen worden meegebracht. Neem uw oude rijbewijs mee als legitimatie.

Wondverzorging, zwachtelen en hechtingen verwijderen

Wondverzorging, zwachtelen en hechtingen verwijderen

Indien u een open been wond heeft dan moet deze regelmatig worden gecontroleerd en behandeld. Daarbij  wordt de wond steeds schoongemaakt en behandeld met zinkolie. Met speciale verbandmiddelen (bijvoorbeeld absorberend verband of hydrocolloïd verband) wordt de wond afgedekt.
Daarna moeten uw benen worden ingezwachteld om de zwelling terug te dringen.

Injecties geven

Injecties geven

Bij onder andere forse schouderklachten, heupklachten en ook polsklachten kan in een aantal gevallen gekozen worden voor een injectie met ontstekingsremmers. Dit kan over het algemeen worden verricht in onze praktijk. Eerst zal in een consult de klacht worden beoordeeld alvorens een afspraak voor injectie gemaakt kan worden. Het is soms noodzakelijk dat benodigde materialen worden besteld. Het kan binnen een consult van 10 minuten gebeuren.

Eerste hulp bij ongevallen

Eerste hulp bij ongevallen

In acute, levensbedreigende situaties waarin direct medische zorg ter plaatse nodig is, belt u 112 en vraagt u om een ambulance.

Voor eerste hulp overdag bij kleine ongelukken zoals verwondingen, kneuzingen of een verdenking op een botbreuk kunt u altijd bij ons terecht. Dat kan ook tussendoor. Belt u indien mogelijk tevoren met de praktijk 070-4344522 dan kunnen we rekening houden met uw komst.

’s Avonds, ’s nachts en in het weekend is de praktijk gesloten. Kan uw vraag niet tot de volgende werkdag wachten, neem dan contact op met de Huisartsenpost SMASH op nummer 070 – 346 96 69

Cognitieve functietesten

Cognitieve functietesten

De huisarts kan een cognitieve functietest doen op verzoek. Dit is een test voor het uitsluiten van onder andere dementie. Hiervoor is een consult nodig van 20 minuten.

Allergietesten

Allergietesten

>>AANVULLEN<<

Bloed prikken

Bloed prikken

Het is niet nodig om een afspraak te maken voor bloedprikken. U kunt gewoon binnenlopen bij de prikpost op de begane grond bij Sweelinckplein 46. Het prikpunt is iedere werkdag geopend van 8:30 tot 9:30. Wanneer u bloed moet laten prikken, bijvoorbeeld om uw cholesterol waarden vast te stellen, dan geeft de huisarts een aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek aan u mee. Op dit formulier staat welke onderzoeken nodig zijn.   U geeft het aanvraagformulier af bij de prikpost. Daar wordt bloed afgenomen voor onderzoek in het laboratorium. Dit gebeurt meestal via uw arm. Op de buisjes met uw bloed wordt een etiket geplakt met uw persoonsgegevens. De uitslag van het onderzoek ontvangt u via de huisarts.

(24 uurs) bloeddrukmeting

Bloeddrukmetingen

Wij verrichten een 24-uurs bloeddrukmeting omdat  het verloop van de bloeddruk goed in kaart wordt gebracht door langere tijd achter elkaar te meten. De bloeddruk schommelt gedurende de dag. De bloeddruk gaat omhoog bij inspanning, sterke emoties of bij verandering van houding. Op het spreekuur bij de arts is de bloeddruk ook vaak hoger dan thuis. Bij de 24-uurs bloeddrukmeting krijgt u een band om de arm met een bloeddrukmeter. De meter wordt op de heup met een riem gedragen. Het meten van de bloeddruk gebeurt automatisch: de band blaast zelf op en loopt weer leeg. De huisarts stelt in hoe vaak de bloeddruk gemeten wordt. Bij de meeste mensen is dit overdag 2 tot 3 keer per uur en ‘s nachts 2 keer per uur. De bloeddrukmeter slaat alle bloeddrukwaarden automatisch op. We lezen op de praktijk de gegevens uit de bloeddrukmeter uit. De huisarts bespreekt de uitslag van het onderzoek tijdens een nieuwe afspraak.

ECG (hartfilmpje)

ECG (Hartfilmpje)

Het rust-elektrocardiogram (kortweg ECG of hartfilmpje) is een registratie van de elektrische activiteit van het hart, terwijl u in rust bent. Het hart is een holle spier, die samentrekt onder invloed van kleine stroompjes. Deze stroompjes kunnen met ons ECG-apparaat zichtbaar worden gemaakt. Het rust-ECG geeft onder andere informatie over het hartritme, een eventuele beschadiging van het hart of een mogelijke verdikking van de hartspier. Voor het maken van een ECG worden het bovenlichaam en de enkels ontbloot. Bij vrouwen moet ook de BH uitgedaan worden. Er worden plakkers op uw borst, onderarmen en enkels aangebracht. Daaraan zijn draden, de electrodes, bevestigd. Hiermee wordt uw elektrische hartactiviteit gemeten. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Oren uitspuiten

Oren uitspuiten

Als het oor is verstopt met een oorsmeerprop dan is uitspuiten de beste oplossing. Meestal doet de assistent van de huisarts dit. Hierbij wordt er een oortrechtertje op het oor geplaatst waarna er lauw water in het oor wordt gespoten. Dit water stroomt ook achter het propje. Als het water naar buiten stroomt, neemt het water het propje mee. De behandeling duurt slechts enkele seconden en doet geen pijn. Je voelt alleen warm water langs je trommelvlies stromen. Het uitspuiten van de oren lukt nagenoeg altijd in 1 behandeling.

Urinecontrole

Urinecontrole

Wanneer u vermoedt dat u een urineweg infectie heeft (blaasontsteking)  of als de huisarts u dat heeft gevraagd dan kunt u  bij de assistente uw ochtendurine inleveren in een daarvoor bestemd steriel potje. Dit potje is te verkrijgen bij de assistente.  Voor het urineonderzoek vragen we u een formulier in te vullen. Dit is verkrijgbaar bij de assistente of u kunt onderstaand formulier uitprinten en invullen en samen met uw urine inleveren bij de assistente.

Urine onderzoek formulier

CRP- en Suikerprikje

CRP- en Suikerprikje

 Met een CRP vingerprik kan de huisarts tijdens uw bezoek aan de praktijk bepalen of de CRP waarde in uw bloed verhoogd is.  CRP is een eiwit dat gemaakt wordt in de lever en afgegeven wordt aan de bloedbaan. Na het ontstaan van een ontsteking is de CRP waarde in het bloed verhoogd. Een CRP prik kan helpen om te bepalen of het wel of niet nodig is te behandelen met bijvoorbeeld antibiotica. Doordat de huisarts onmiddellijk de CRP waarde in uw bloed weet hoeft u niet naar de prikpost en kan ook meteen de beste behandeling voor uw klachten worden gekozen.

Het suikerprikje meet de de bloedglucosewaarde. Dit is van belang voor diabetici maar de huisarts kan ook om andere redenen vragen om uw bloedglucose te laten meten.

Teledermatologie

Teledermatologie

Bij  teledermatologie maakt de huisarts digitale foto’s van de afwijkende huidaandoening en deze foto’s worden samen met een vragenlijst via de beveiligde verbinding verstuurd naar de dermatoloog. De dermatoloog geeft vervolgens antwoord met een diagnose en of behandel advies. Deze werkwijze heeft meerdere voordelen:

  • Eenvoudig expertise inroepen van een specialist.
  • Geen wachttijden
  • Verwijzing kan worden voorkomen of worden versneld.
  • Gemiddeld 3 keer goedkoper dan onderzoek in het ziekenhuis

Spataderbehandelingen

Spataderbehandeling

Dokter Storm de Grave is heeft een eigen praktijk voor de behandeling van spataderen (flebologie). Op www.spataderarts.nl vindt u meer informatie. Spataderen zijn verwijde aders in de benen. Ze ontstaan doordat de kleppen in de aders niet goed sluiten en er bloed terugstroomt. Ze kunnen pijnlijke benen of kuiten veroorzaken, met name na lang staan. Afhankelijk van uw situatie voeren wij een duplexonderzoek uit om exact vast te stellen of- en welk type spataderen u heeft. Een duplexonderzoek is een combinatie van echografie- en doppleronderzoek. De behandeling van spataderen bestaat meestal uit het verwijderen van de niet-werkende ader. Dit kan via verschillende technieken, afhankelijk van de soort ader. De behandeling kan ook bestaan uit het dragen van steunkousen (compressietherapie).

Doppler (vaatonderzoek)

Doppler (vaatonderzoek)

De bedoeling van het Doppleronderzoek is de bloedstroom in de vaten, slagaders of aders te onderzoeken. Dit onderzoek wordt gedaan bij mensen die tijdens het lopen pijn in hun benen krijgen. Deze aandoening wordt in de volksmond ook wel ‘etalagebenen’ genoemd. Bij een vaatonderzoek worden de (slag)aders in uw armen en/of benen onderzocht. Met behulp van geluidsgolven wordt geluisterd naar de bloedstroom en de bloeddruk in beide benen en armen. wordt gemeten.

Griepvaccinatie

Griep vaccinatie

De jaarlijkse griepvaccinatie vindt plaats in de maand oktober.

De griepprik verkleint de kans dat u griep krijgt. Griep kan voor mensen met specifieke medische aandoeningen en voor mensen van 60 jaar en ouder ernstige gevolgen hebben. Als u tot deze groep behoort, krijgt u daarom het advies om de griepprik te halen. U ontvangt dan elk jaar een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik. Een griepprik is niet verplicht. U kiest zelf of u van het aanbod gebruik wilt maken.

 

Preventief medisch onderzoek

Preventief medisch onderzoek

>>AANVULLEN<<