Uw patiëntdossier

Voor het leveren van goede zorg

Om u van goede zorg te kunnen voorzien houden wij uw patiëntdossier bij. Hierin staat welke medicijnen u gebruikt, waar u allergisch voor bent en waar u voor behandeld bent.  U kunt uw dossier op ieder gewenst moment zelf opvragen en inzien. Uit privacy overwegingen moet u daarvoor zelf naar de praktijk komen. Bij afwezigheid van de huisarts worden dossiers beschikbaar gesteld aan de waarnemend arts. Indien u daar bezwaar tegen heeft kunt u dit bij de huisarts aangeven.

Elektronisch raadplegen van uw patiëntgegevens

Toestemming geven

In een onverwachte situatie van ziekte of ongeval kan het van levensbelang zijn dat uw medische gegevens snel kunnen worden ingezien door de apotheek, de huisartsenpost of het ziekenhuis. Hiervoor werken wij samen via een beveiligde verbinding via de computer; het LSP. Om uw medische gegevens te mogen delen, moet u eerst toestemming geven.

Online toestemming geven

Met DigiD en SMS

Via de website Ik geef toestemming  kunt u zelf online toestemming geven. Hiervoor heeft u DigiD met SMS nodig. De toestemming wordt dan aan ons doorgegeven. LET OP: Wij staan hier aangegeven als SIDHE Medische Dienstverlening!

Toestemmingsformulier invullen

Inleveren, opsturen of e-mailen

Dit toestemmingsformulier kunt u printen, invullen, ondertekenen en inleveren bij de praktijk. Natuurlijk kunt u het ook opsturen of scannen en naar ons e-mailen. We hebben ook papieren formulieren; ook deze kunt u op de praktijk afhalen.

Toestemming geven voor kinderen

Vanaf 12 jaar tekenen kinderen ook

Om toestemming te geven voor kinderen tot 12 jaar tekent de ouder/verzorger het toestemmingsformulier. Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar tekent het kind zelf en tekent de ouder/verzorger mee. Kinderen vanaf 16 jaar tekenen zelf.

Meer informatie over het LSP

Brochure en website van VZVZ

Als u meer wilt lezen over toestemming geven en het LSP dan vindt u hier een informatiebrochure van VZVZ. Natuurlijk kunt u ook op de website van VZVZ kijken.